REEGLID

KÕIK LAHINGUVÄLJA KÜLASTAJAD ON KOHUSTATUD REEGLITEGA TUTVUMA JA NEID JÄRGIMA!

 • Lasermängud toimuvad omal vastutusel ning osa võib võtta alates 5. eluaastast.

 • Vahetusjalanõud on kohustuslikud. Üleriided saab jätta valveta garderoobi.

 • Turvalisuse huvides ei lubata mängima alkoholijoobes külastajaid.

 • Lahinguväljal võib viibida vaid mängu ajal ning ainult mängus osalejad.

 • Lahinguväljal on keelatud lõhkuda, ronida ja kõõluda labürintide seintel jt konstruktsioonidel, teisi mängijaid tõugata või lüüa.

 • Mängu lõppedes palun lahku Lahinguväljalt ja tagasta relvad administraatorile.

 • Lahinguvälja inventari kasuta sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Millegi rikkumisel või lõhkumisel tuleb koheselt teavitada administraatorit. Lõhkuja või ürituse tellija peab hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses.

 • Radiaatoritel ronimine ja istumine on keelatud.

 • Alaealised viibivad Lahinguväljal lapsevanema, oma saatja või peo tellija vastutusel. Lahinguvälja administraatori kohustuste hulka ei kuulu laste järelevalve.

 • Lahinguväli ei vastuta külastajate isiklike esemete eest.

 • Samaaegselt võib toimuda kahe erineva seltskonna tavapidu. Lahingusaal ja peoruum on privaatsed, st ainult ühe peo seltskonnale.

 • Kui Lahinguväljal on kaks tavapidu, siis üksikmängudeks vabu aegu ei ole. Ühe tavapeo puhul on vaheaegadel võimalus mängida ka üksikmänge.

 • Hilinedes jääb pidu või mäng lühemaks. Algusaegu ei saa üldjuhul edasi lükata teiste ürituste ja mängude tõttu.

 • Tavapeo seltskonna suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest.

 • Palume peoruumist toidu ja jookidega mitte väljuda.

 • Peoruumis on lubatud kasutada tavalisi tordiküünlaid.

 • Ürituse lõppedes palume visata ühekordsed nõud ja muu suurem praht prügikasti.

 • Ruumid tuleb vabastada 5 minuti jooksul pärast peo lõppu.

 • Reeglite eirajad peavad Lahinguväljalt lahkuma.